Państwa prywatność jest dla nas ważna. Polityką firmy Urban Wald Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością jest poszanowanie Państwa prywatności i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących wszelkich danych osobowych, które możemy gromadzić na Państwa temat, w tym na naszej stronie internetowej, https://wagnerplanters.com oraz innych stronach, których jesteśmy właścicielem i operatorem.

Niniejsze zasady obowiązują od dnia 26 lutego 2021 r. i zostały ostatnio zaktualizowane w dniu 26 lutego 2021 r.

Informacje, które zbieramy

Gromadzone przez nas informacje obejmują zarówno informacje, które użytkownik świadomie i aktywnie przekazuje nam podczas korzystania z naszych usług i promocji lub uczestniczenia w nich, jak i wszelkie informacje automatycznie przesyłane przez urządzenia użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do naszych produktów i usług.

Informacje techniczne

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasze serwery mogą automatycznie rejestrować standardowe dane dostarczane przez Twoją przeglądarkę internetową. Mogą one obejmować adres protokołu internetowego (IP) Twojego urządzenia, typ i wersję Twojej przeglądarki, strony, które odwiedzasz, godzinę i datę wizyty, czas spędzony na każdej stronie, inne szczegóły dotyczące Twojej wizyty oraz szczegóły techniczne, które występują w połączeniu z wszelkimi błędami, jakie możesz napotkać.

Należy pamiętać, że chociaż informacje te nie mogą być same w sobie identyfikujące, może być możliwe połączenie ich z innymi danymi w celu identyfikacji poszczególnych osób.

Dane osobowe

Możemy prosić o podanie danych osobowych, które mogą obejmować jedno lub więcej z poniższych:

 • Imię i nazwisko
 • Email
 • Telefon/numer telefonu komórkowego

Prawnie uzasadnione powody przetwarzania Państwa danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy ku temu uzasadniony powód. W takim przypadku gromadzimy tylko te dane osobowe, które są w uzasadniony sposób niezbędne do świadczenia naszych usług na rzecz użytkownika.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Możemy zbierać dane osobowe od Ciebie, gdy wykonujesz którąkolwiek z poniższych czynności na naszej stronie internetowej:

 • Rejestrujesz się, aby otrzymywać od nas aktualizacje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kanałów mediów społecznościowych
 • Korzystasz z urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej, aby uzyskać dostęp do naszych treści
 • Kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub innych podobnych technologii
 • Gdy wspominasz o nas w mediach społecznościowych

Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:

 • aby umożliwić Ci dostosowanie lub spersonalizowanie Twoich doświadczeń z naszą stroną internetową
 • do kontaktu i komunikacji z użytkownikiem
 • do celów analitycznych, badania rynku i rozwoju działalności, w tym do obsługi i ulepszania naszej strony internetowej, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych
 • do celów reklamy i marketingu, w tym do wysyłania użytkownikowi informacji promocyjnych o naszych produktach i usługach oraz informacji o osobach trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące
 • do celów reklamy i marketingu, w tym do wysyłania użytkownikowi informacji promocyjnych o naszych produktach i usługach oraz informacji o osobach trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące

Należy pamiętać, że możemy łączyć informacje, które zbieramy o użytkowniku z ogólnymi informacjami lub danymi badawczymi, które otrzymujemy z innych zaufanych źródeł.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Podczas gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, a także podczas przechowywania tych informacji, będziemy je chronić w ramach komercyjnie akceptowalnych środków, aby zapobiec utracie i kradzieży, a także nieupoważnionemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji.

Mimo że dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, które nam przekazujesz, informujemy, że żadna metoda transmisji elektronicznej lub przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i nikt nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia danych będziemy postępować zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawa.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór hasła i jego ogólną siłę bezpieczeństwa, zapewniając bezpieczeństwo własnych informacji w granicach naszych usług.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne. Okres ten może zależeć od tego, do czego wykorzystujemy dane osobowe, zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli Twoje dane osobowe nie są już potrzebne, usuniemy je lub uczynimy je anonimowymi poprzez usunięcie wszystkich szczegółów, które Cię identyfikują.

Jednakże, jeśli będzie to konieczne, możemy zachować Twoje dane osobowe dla naszej zgodności z obowiązkiem prawnym, księgowym lub sprawozdawczym lub dla celów archiwizacji w interesie publicznym, naukowych lub historycznych celów badawczych lub celów statystycznych.

Ochrona prywatności dzieci

Nie kierujemy żadnego z naszych produktów ani usług bezpośrednio do dzieci poniżej 13 roku życia i świadomie nie gromadzimy danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia.

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Możemy ujawnić dane osobowe do:

 • jednostki nadrzędnej, zależnej lub stowarzyszonej z naszą firmą
 • zewnętrznych dostawców usług w celu umożliwienia im świadczenia swoich usług, na przykład dostawcy usług IT, dostawcy usług przechowywania danych, hostingu i serwerów, reklamodawcy lub platformom analitycznym
 • naszych pracowników, wykonawców i/lub podmiotów powiązanych
 • naszych obecnych lub potencjalnych przedstawicieli lub partnerów biznesowych
 • naszych obecnych lub potencjalnych przedstawicieli lub partnerów biznesowych
 • sądom, trybunałom, organom regulacyjnym i funkcjonariuszom organów ścigania, zgodnie z wymogami prawa, w związku z aktualnymi lub przyszłymi postępowaniami prawnymi lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw
 • stronom trzecim, w tym agentom i podwykonawcom, którzy pomagają nam w dostarczaniu informacji, produktów, usług lub prowadzeniu marketingu bezpośredniego na rzecz użytkownika stronom trzecim w celu gromadzenia i przetwarzania danych

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane i/lub przetwarzane w obiektach należących do nas lub naszych partnerów, podmiotów stowarzyszonych i dostawców zewnętrznych. Należy pamiętać, że w miejscach, w których przechowujemy, przetwarzamy lub przekazujemy dane osobowe, mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju, w którym użytkownik pierwotnie przekazał te informacje. Jeśli przekażemy Państwa dane osobowe stronom trzecim w innych krajach: (i) będziemy dokonywać tych transferów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; oraz (ii) będziemy chronić przekazane dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Prawa użytkownika i kontrola nad danymi osobowymi

Użytkownik zawsze zachowuje prawo do nieujawniania nam swoich danych osobowych, przy czym należy pamiętać, że może to mieć wpływ na jakość korzystania z naszej strony internetowej. Nie będziemy dyskryminować użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z któregokolwiek z praw dotyczących jego danych osobowych. Jeśli przekażesz nam swoje dane osobowe, rozumiesz, że będziemy je zbierać, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Użytkownik zachowuje prawo do zażądania szczegółowych informacji na temat wszelkich danych osobowych, które przechowujemy na jego temat.

Jeśli otrzymamy dane osobowe od strony trzeciej, będziemy je chronić zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli jesteś stroną trzecią dostarczającą dane osobowe o kimś innym, oświadczasz i gwarantujesz, że masz zgodę tej osoby na dostarczenie nam danych osobowych.

Jeśli wcześniej użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie przez nas swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, może w każdej chwili zmienić zdanie. Zapewnimy Ci możliwość wypisania się z naszej bazy danych e-mail lub zrezygnowania z komunikacji. Należy pamiętać, że możemy poprosić o konkretne informacje, aby pomóc nam potwierdzić tożsamość użytkownika.

Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje, które posiadamy na Twój temat są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej polityce prywatności. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu skorygowania wszelkich informacji, które okażą się niedokładne, niekompletne, wprowadzające w błąd lub nieaktualne.

Jeśli uważasz, że naruszyliśmy odpowiednie prawo dotyczące ochrony danych i chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych informacji i podaj nam pełne szczegóły dotyczące domniemanego naruszenia. Niezwłocznie zbadamy Twoją skargę i odpowiemy Ci na piśmie, przedstawiając wynik naszego dochodzenia oraz kroki, jakie podejmiemy w celu rozpatrzenia Twojej skargi. Użytkownik ma również prawo do skontaktowania się z organem regulacyjnym lub organem ochrony danych w związku ze swoją skargą.

Wykorzystanie plików cookies

Używamy plików „cookies” do zbierania informacji o Tobie i Twojej aktywności na naszej stronie. Plik cookie to niewielka porcja danych, którą nasza witryna przechowuje na komputerze użytkownika i do której uzyskuje dostęp przy każdej wizycie, dzięki czemu możemy zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej witryny. Dzięki temu możemy zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Pomaga nam to w dostarczaniu Ci treści opartych na preferencjach określonych przez Ciebie.

Ograniczenia naszej polityki

Nasza strona może zawierać linki do zewnętrznych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad treścią i polityką tych stron i nie możemy przyjąć odpowiedzialności za ich odpowiednie praktyki dotyczące prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce

Według własnego uznania możemy zmienić naszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić aktualizacje naszych procesów biznesowych, bieżące dopuszczalne praktyki lub zmiany legislacyjne i regulacyjne. Jeśli zdecydujemy się na zmianę niniejszej polityki prywatności, zamieścimy zmiany tutaj, pod tym samym linkiem, za pomocą którego użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej polityki prywatności.

Jeśli będzie to wymagane przez prawo, uzyskamy Twoją zgodę lub umożliwimy Ci wyrażenie zgody lub rezygnację, w zależności od przypadku, z wszelkich nowych sposobów wykorzystania Twoich danych osobowych.

Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących prywatności, można skontaktować się z nami, korzystając z następujących danych:

Henrykh Zvytsevich
info@wagnerplanters.com